Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี)

Environmental and Pulltion Office 7

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 ส.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

22 เม.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

23 ก.พ. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)

12 ต.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 64)

12 ต.ค. 64

การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

29 ก.ค. 64

การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

29 ก.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

26 เม.ย. 64

การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

จำนวนทั้งหมด 61 รายการ
1 2 3 4 5 > >>